Terms and Conditions:

  1. This promotion is exclusive for Casino invited players who received the newsletter, text message and login banner announcement about this offer.
  2. Players who make a successful first deposit instantly during the promotion will receive the cash back the next day (GMT +8). Players can receive the cashback only once and cannot be used in conjunction with other sign up bonus.
  3. To compute for the cashback, subtract total bets made during the first deposit day activity to total wins made during your first deposit day activity.

TERMS AND CONDITIONS

1. This event is only available to members who use KRW.
2. You only need to register for the first attendance event and you will automatically apply thereafter.
3. In case of the same attendance date, priority is determined based on the highest deposit amount.
4. Bonuses are paid within 12 hours on the 5th of each month
5. The paid bonus can be withdrawn after rolling 3 times in all games. However, excluded games will not be included in rolling calculations.
6. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
7. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
8. MCW reserves the right to make the final decision.

이용약관

1. 본 이벤트는 원화를 사용하는 회원에 한해 진행됩니다.
2. 출석 이벤트는 첫 1회만 등록하시면 이후 자동 신청됩니다.
3. 동일한 출석일의 경우 입금총액으로 우선순위를 선정합니다.
4. 매달 5일 12시간 이내로 보너스가 지급됩니다.
5. 지급된 보너스는 모든 게임에서 롤링 3배 후에 출금이 가능합니다. 단 제외된 게임 은 롤링 계산에서 포함되지 않습니다.
6. 무승부, 무효 베팅 및 양측 사이드 베팅은 롤링에 포함되지 않습니다.
7. 본 이벤트는 1인 계정/본인 증명할 가족/결제 계정/법적 주소지/이메일 주소/전화번호로 제한됩니다. 동일 계정으로 의심되는 동일 IP 주소 / 공유 컴퓨터 환경(예: 학교, 공공 도서관 또는 직장 등)으로 이벤트가 악용되었으로 당사는 모든 고객 또는 그 그룹에 한하여 보너스혜택을 철회할 권리를 보유합니다.
8. MCW는 최종 결정권을 가집니다.

OPT-IN

OPT-IN

WINNER LIST

Prize Username Details
No data available in the table.

당첨자 목록

상품 ID 세부 정보
테이블에 데이터가 없습니다

WINNER LIST

Prize Username Details
No data available in table.

विजेता सूची

पुरस्कार प्रयोगकर्ता नाम विवरणहरू
तालिकामा कुनै डाटा उपलब्ध छैन।

TERMS AND CONDITIONS

1. This offer is available to all NPR players.
2. The promotion is available from 00:00 on 07/01/2024 to 21:45 on 07/31/2024 (GMT+5:45).
3. Lucky Draw Winners will be announced on or before the 7th August 2024. In order to receive their prize, the winners must provide their personal information for delivery. If a winner refuses to share their information, their prize will be automatically converted to a FreeBet. 
4. For player who have completed all the three missions, the 2,700 NPR Free Bonus will be credited to their player accounts on or before 6th August 2024.
5. The free bonus has 3x wagering on all MCW products and odds 1.50 and above on sports bets before any withdrawal can be made.
6. In the event that a winner cannot be reached within a 10-day period, the prize will be awarded to the next eligible winner.
7. The wagering requirement will be met if the balance in the player’s account is 10 NPR or less.
8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
10. MCW reserves the right to use the giveaway items for promotional purposes.
11. MCW reserves the right to make the final decision.

नियम र सर्तहरू

१. यो प्रस्ताव सबै नेपाली खेलाडीहरूको लागि उपलब्ध छ।
२. पदोन्नति ०७/०१/२०२४ मा ००:०० देखि ०७/३१/२०२४ (GMT+५:४५) मा २१:४५ सम्म उपलब्ध छ।
३. लक्की ड्र विजेताहरू ७ अगस्त २०२४ मा वा अघि घोषणा गरिनेछ। तिनीहरूको पुरस्कार प्राप्त गर्न, विजेताहरूले डेलिभरीको लागि आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। यदि एक विजेताले आफ्नो जानकारी साझा गर्न अस्वीकार गरे भने, तिनीहरूको पुरस्कार स्वचालित रूपमा फ्री बेट मा रूपान्तरण हुनेछ।
४. तीनवटै मिसनहरू पूरा गरेका खेलाडीहरूका लागि, २,७०० NPR नि: शुल्क बोनस ६ अगस्त २०२४ मा वा अघि तिनीहरूको खेलाडी खाताहरूमा जम्मा गरिनेछ।
५. नि: शुल्क बोनसमा सबै MCW उत्पादनहरूमा ३x शर्त छ र कुनै पनि निकासी गर्नु अघि खेलकुद शर्तहरूमा १ .५० र माथिको बाधाहरू छन्।
६. १०-दिनको अवधि भित्र विजेता पुग्न नसकेमा, अर्को योग्य विजेतालाई पुरस्कार दिइनेछ।
७. खेलाडीको खातामा रहेको ब्यालेन्स १० एनपीआर वा कम भएमा बाजी लगाउने आवश्यकता पूरा गरिनेछ।
८. यो प्रबर्धनात्मक बोनस प्रस्ताव एक व्यक्ति/खाता/परिवार/कानुनी दर्ता ठेगाना/इमेल ठेगाना/टेलिफोन नम्बर/भुक्तानी खाता)/आईपी ठेगाना/साझा कम्प्युटर वातावरण, जस्तै, विद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, वा कार्यस्थलमा सीमित छ। हामीसँग कुनै पनि ग्राहक वा ग्राहकहरूको समूहलाई कुनै पनि बोनस प्रस्तावको उपलब्धता फिर्ता लिने अधिकार आरक्षित छ।
९. ड्र, भोइड बेट्स र दुबै साइड बेटिंग कुनै पनि शर्त आवश्यकतामा गणना गरिने छैन।
१०. MCW ले प्रवर्धनात्मक उद्देश्यका लागि उपहार दिने वस्तुहरू प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।
११. MCW ले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ।

OPT-IN

अप्ट-इन

THAM GIA KHUYẾN MÃI

DANH SÁCH CHIẾN THẮNG

GIẢI THƯỞNG TÊN ĐĂNG NHẬP CHI TIẾT
Sự kiện chưa bắt đầu.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Ưu đãi này dành cho tất cả người chơi VND.
2. Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024.
3. Đối với Người thắng cuộc, MCW sẽ chịu trách nhiệm thanh toán vé máy bay và đặt phòng khách sạn sau khi người thắng cuộc đã chốt được ngày du lịch mong muốn. Người chơi chiến thắng cần xác nhận ngày đi của mình trong vòng 6 tháng sau khi giành được giải thưởng.
4. Người chiến thắng Rút thăm may mắn sẽ được công bố ngày 6 tháng 8 năm 2024. Để nhận giải thưởng, người chiến thắng phải cung cấp thông tin cá nhân của họ để giao hàng. Nếu người chiến thắng từ chối chia sẻ thông tin của họ, giải thưởng sẽ được chuyển đến cho người chiến thắng tiếp theo trong danh sách.
5. Đối với người chơi đã hoàn thành cả ba nhiệm vụ, tiền thưởng Miễn phí 500.000 VND sẽ được cộng vào tài khoản người chơi của họ trước ngày 6 tháng 8 năm 2024.
6. Phần thưởng miễn phí cần phải chơi 3 vòng cược trên tất cả các sản phẩm của MCW và tỷ lệ cược từ 1,50 trở lên đối với các cược thể thao trước khi có thể thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào.
7. Trong trường hợp không tìm được người chiến thắng trong thời hạn 10 ngày, giải thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng đủ điều kiện tiếp theo.
8. MCW có quyền sử dụng các phần thưởng hoặc hình ảnh phần thưởng cho mục đích quảng bá.
9. Yêu cầu đặt cược sẽ hoàn thành nếu số dư trong tài khoản của người chơi từ 10.000 VND trở xuống.
10. Ưu đãi thưởng khuyến mại này được giới hạn cho một người / tài khoản / gia đình / địa chỉ đăng ký hợp pháp / địa chỉ email / số điện thoại / tài khoản thanh toán/ Địa chỉ IP / môi trường máy tính dùng chung, ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền rút lại bất kỳ ưu đãi tiền thưởng nào cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.
11. Cược hòa, cược hủy và cược cả hai bên sẽ không được tính vào bất kỳ yêu cầu đặt cược nào.
12. MCW có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
13. Một điểm trong hệ thống tương đương 1.000 VND tiền thật. 1 điểm hệ thống = 1.000 VND.

WINNER LIST

Prize Username Details
No data available in table.

OPT-IN

TERMS AND CONDITIONS

1. This offer is available to all PHP players.
2. The promotion is available from 00:00 on 07/01/2024 to 23:59 on 07/31/2024 (GMT+8).
3. Lucky Draw Winners will be announced on or before the 7th August 2024. In order to receive their prize, the winners must provide their personal information for delivery. If a winner refuses to share their information, their prize will be automatically converted to a FreeBet.
4. For player who have completed all the three missions, the 888 PHP Free Bonus will be credited to their player accounts on or before 6th August 2024.
5. The free bonus has 3x wagering on all MCW products and odds 1.50 and above on sports bets before any withdrawal can be made.
6. In the event that a winner cannot be reached within a 10-day period, the prize will be awarded to the next eligible winner.
7. The wagering requirement will be met if the balance in the player’s account is 10 PHP or less.
8. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
9. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
10. MCW reserves the right to use the giveaway items for promotional purposes.
11. MCW reserves the right to make the final decision.

DANH SÁCH CHIẾN THẮNG

GIẢI THƯỞNG TÊN ĐĂNG NHẬP
Mitsubishi Xpander 2024 ta****94
Samsung Galaxy S24 Ultra de****68
an****96
ga****83
qu****68
te****97
iPhone 15 Pro Max le****n1
vo****an
ng****10
an****22
lu****x7
20.000.000 ng****01
so****et
ma****08
lo****s3
ab****80
le****o9
th****41
vi****51
th****06
ka****13
15.000.000 na****55
ri****34
c***00
th****63
ti****23
kk****82
n**an
tr****93
ch****21
a0****90
ja****ng
mo****up
c7****75
sh****78
kw****ul
10.000.000 le****08
dy****68
ki****im
en****na
kv****ol
si****22
s**ak
bo****28
i***ey
so****ly
ni****17
07****ka
bo****67
so****oy
he****on
oe****88
pa****ng
va****nz
le****11
ch****23
5.000.000 th****34
ta****ma
du****68
sa****72
p**gz
b***pl
ra****ri
vu****25
b**fj
n***th
ma****69
va****it
mm****ly
ra****ow
dr****vn
ms****ks
di****93
e***et
s***an
ch****54
on****22
ti****89
an****ng
tu****an
po****89
j***00
je****87
iz****67
am****86
fa****96
3.000.000 at****23
ta****56
kd****02
t**ul
se****um
19****07
j**it
c**ex
te****01
ti****am
bo****ah
ma****21
re****62
0**ky
bu****39
bi****75
so****69
te****na
ro****ha
ch****a1
p***90
sr****a4
ri****34
kh****89
ho****13
ng****88
tu****at
ng****80
th****34
ha****78
ph****nh
al****89
l**83
vi****98
lh****45
ch****23
go****11
da****68
va****jv
gk****66
2.000.000 so****39
ow****in
li****97
ch****23
pa****24
wo****ek
yt****34
a**do
le****ik
wo****16
lm****33
r**ll
dn****30
sa****pt
ha****k9
xo****84
ba****11
r***23
kh****24
s**tc
yc****03
su****97
my****58
zx****jh
am****24
zz****12
as****19
ld****le
k***55
tg****89
d***hy
ta****11
di****03
rl****ov
ju****03
js****93
fi****dt
k**0
fr****88
ch****ut
ma****21
ta****15
em****03
sh****35
rh****on
fl****er
ai****zz
g***1d
ea****ro
po****97
1.000.000 lu****11
an****86
ph****99
va****23
ti****95
bo****07
du****05
lu****89
gi****05
th****11
li****ww
hu****99
lo****68
12****an
ma****03
tn****12
po****98
oj****at
us****ni
mi****nn
wa****11
ma****a1
to****88
ku****90
to****50
mu****ng
9***zu
rs****77
jo****25
ly****26
46****69
vu****11
qu****rt
t***93
mo****86
kh****99
do****20
tu****ng
qu****91
le****68
me****02
tr****45
kh****78
th****99
si****95
ha****33
do****23
ph****ch
ch****34
be****ft
kh****17
x**ly
ki****y4
ed****68
ph****23
s***pi
mo****22
db****he
h***is
r**r
500.000 hu****45
h**tv
ph****88
un****11
ti****24
09****89
kp****00
tr****91
ha****05
tr****t1
tr****89
ty****23
du****99
ch****45
al****89
l***ck
th****79
ag****an
nt****79
to****04
ng****68
qu****99
nh****02
ke****24
ng****tu
cu****ro
ca****ro
lu****99
hu****23
ng****39
hu****95
ph****92
tu****99
01****17
ra****yy
an****al
j**di
fe****79
az****21
le****15
an****di
f***an
ha****00
ki****14
ma****2m
sy****91
bo****68
b**a
r***y1
te****ng
ho****pk
so****12
pi****23
aw****28
ha****35
py****14
se****xn
lu****99
ao****18
b***zm
qp****77
d***88
si****l3
mi****me
we****45
hu****e1
tr****89
th****11
co****11
an****92
300.000 ph****ng
th****99
29****em
qu****68
to****tb
do****99
bu****66
ta****72
hu****uc
lo****85
de****90
ng****an
be****11
th****46
ta****73
bi****12
th****87
ka****23
08****32
mp****99
ta****4z
ly****23
th****84
kj****35
1**sk
so****60
sa****33
mi****99
ga****68
s**77
v***io
ch****08
ji****22
vp****89
y***na
sa****hn
77****86
ng****ch
lo****m1
go****00
q***ig
ac****ss
qw****88
k***on
im****kl
kl****88
e***jr
a***24
hm****40
ni****88
ij****25
s**j
ng****67
rj****51
ju****02
l**a1
j***12
qw****41
a***un
s***98
p**4
th****79
ph****89
da****11
d***ce
bo****99
hi****55
tr****02
hu****95
ph****09
mc****20
ye****23
lo****do
d2****45
nh****95
le****03
nu****98
qh****11
tt****12
ch****89

WINNER LIST

Prize Username
Ford Ranger 2024 ta****94
Samsung Galaxy S24 Ultra de****68
an****96
ga****83
iPhone 15 Pro Max 256GB qu****68
te****97
le****n1
2,000 vo****an
ng****10
an****22
lu****x7
ng****01
so****et
ma****08
lo****s3
ab****80
le****o9
1,000 th****41
vi****51
th****06
ka****13
na****55
ri****34
c***00
th****63
ti****23
kk****82
n**an
tr****93
ch****21
a0****90
ja****ng
500 mo****up
c7****75
sh****78
kw****ul
le****08
dy****68
ki****im
en****na
kv****ol
si****22
s**ak
bo****28
i***ey
so****ly
ni****17
07****ka
bo****67
so****oy
he****on
oe****88
300 th****34
ta****ma
du****68
sa****72
p**gz
b***pl
ra****ri
vu****25
b**fj
n***th
ma****69
va****it
mm****ly
ra****ow
dr****vn
ms****ks
di****93
e***et
s***an
ch****54
on****22
ti****89
an****ng
tu****an
po****89
j***00
je****87
iz****67
am****86
fa****96
200 at****23
ta****56
kd****02
t**ul
se****um
19****07
j**it
c**ex
te****01
ti****am
bo****ah
ma****21
re****62
0**ky
bu****39
bi****75
so****69
te****na
ro****ha
ch****a1
p***90
sr****a4
ri****34
kh****89
ho****13
ng****88
tu****at
ng****80
th****34
ha****78
ph****nh
al****89
l**83
vi****98
lh****45
ch****23
go****11
da****68
va****jv
gk****66
100 so****39
ow****in
li****97
ch****23
pa****24
wo****ek
yt****34
a**do
le****ik
wo****16
lm****33
r**ll
dn****30
sa****pt
ha****k9
xo****84
ba****11
r***23
kh****24
s**tc
yc****03
su****97
my****58
zx****jh
am****24
zz****12
as****19
ld****le
k***55
tg****89
d***hy
ta****11
di****03
rl****ov
ju****03
js****93
fi****dt
k**0
fr****88
ch****ut
ma****21
ta****15
em****03
sh****35
rh****on
fl****er
ai****zz
g***1d
ea****ro
po****97
50 lu****11
an****86
ph****99
va****23
ti****95
bo****07
du****05
lu****89
gi****05
th****11
li****ww
hu****99
lo****68
12****an
ma****03
tn****12
po****98
oj****at
us****ni
mi****nn
wa****11
ma****a1
to****88
ku****90
to****50
mu****ng
9***zu
rs****77
jo****25
ly****26
46****69
vu****11
qu****rt
t***93
mo****86
kh****99
do****20
tu****ng
qu****91
le****68
me****02
tr****45
kh****78
th****99
si****95
ha****33
do****23
ph****ch
ch****34
be****ft
kh****17
x**ly
ki****y4
ed****68
ph****23
s***pi
mo****22
db****he
h***is
r**r
20 hu****45
h**tv
ph****88
un****11
ti****24
09****89
kp****00
tr****91
ha****05
tr****t1
tr****89
ty****23
du****99
ch****45
al****89
l***ck
th****79
ag****an
nt****79
to****04
ng****68
qu****99
nh****02
ke****24
ng****tu
cu****ro
ca****ro
lu****99
hu****23
ng****39
hu****95
ph****92
tu****99
01****17
ra****yy
an****al
j**di
fe****79
az****21
le****15
an****di
f***an
ha****00
ki****14
ma****2m
sy****91
bo****68
b**a
r***y1
te****ng
ho****pk
so****12
pi****23
aw****28
ha****35
py****14
se****xn
lu****99
ao****18
b***zm
qp****77
d***88
si****l3
mi****me
we****45
hu****e1
tr****89
th****11
co****11
an****92
10 ph****ng
th****99
29****em
qu****68
to****tb
do****99
bu****66
ta****72
hu****uc
lo****85
de****90
ng****an
be****11
th****46
ta****73
bi****12
th****87
ka****23
08****32
mp****99
ta****4z
ly****23
th****84
kj****35
1**sk
so****60
sa****33
mi****99
ga****68
s**77
v***io
ch****08
ji****22
vp****89
y***na
sa****hn
77****86
ng****ch
lo****m1
go****00
q***ig
ac****ss
qw****88
k***on
im****kl
kl****88
e***jr
a***24
hm****40
ni****88
ij****25
s**j
ng****67
rj****51
ju****02
l**a1
j***12
qw****41
a***un
s***98
p**4
th****79
ph****89
da****11
d***ce
bo****99
hi****55
tr****02
hu****95
ph****09
mc****20
ye****23
lo****do
d2****45
nh****95
le****03
nu****98
qh****11
tt****12
ch****89

បញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ

រង្វាន់ ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់
Ford Ranger 2024 ta****94
Samsung Galaxy S24 Ultra de****68
an****96
ga****83
iPhone 15 Pro Max 256GB qu****68
te****97
le****n1
2,000 vo****an
ng****10
an****22
lu****x7
ng****01
so****et
ma****08
lo****s3
ab****80
le****o9
1,000 th****41
vi****51
th****06
ka****13
na****55
ri****34
c***00
th****63
ti****23
kk****82
n**an
tr****93
ch****21
a0****90
ja****ng
500 mo****up
c7****75
sh****78
kw****ul
le****08
dy****68
ki****im
en****na
kv****ol
si****22
s**ak
bo****28
i***ey
so****ly
ni****17
07****ka
bo****67
so****oy
he****on
oe****88
300 th****34
ta****ma
du****68
sa****72
p**gz
b***pl
ra****ri
vu****25
b**fj
n***th
ma****69
va****it
mm****ly
ra****ow
dr****vn
ms****ks
di****93
e***et
s***an
ch****54
on****22
ti****89
an****ng
tu****an
po****89
j***00
je****87
iz****67
am****86
fa****96
200 at****23
ta****56
kd****02
t**ul
se****um
19****07
j**it
c**ex
te****01
ti****am
bo****ah
ma****21
re****62
0**ky
bu****39
bi****75
so****69
te****na
ro****ha
ch****a1
p***90
sr****a4
ri****34
kh****89
ho****13
ng****88
tu****at
ng****80
th****34
ha****78
ph****nh
al****89
l**83
vi****98
lh****45
ch****23
go****11
da****68
va****jv
gk****66
100 so****39
ow****in
li****97
ch****23
pa****24
wo****ek
yt****34
a**do
le****ik
wo****16
lm****33
r**ll
dn****30
sa****pt
ha****k9
xo****84
ba****11
r***23
kh****24
s**tc
yc****03
su****97
my****58
zx****jh
am****24
zz****12
as****19
ld****le
k***55
tg****89
d***hy
ta****11
di****03
rl****ov
ju****03
js****93
fi****dt
k**0
fr****88
ch****ut
ma****21
ta****15
em****03
sh****35
rh****on
fl****er
ai****zz
g***1d
ea****ro
po****97
50 lu****11
an****86
ph****99
va****23
ti****95
bo****07
du****05
lu****89
gi****05
th****11
li****ww
hu****99
lo****68
12****an
ma****03
tn****12
po****98
oj****at
us****ni
mi****nn
wa****11
ma****a1
to****88
ku****90
to****50
mu****ng
9***zu
rs****77
jo****25
ly****26
46****69
vu****11
qu****rt
t***93
mo****86
kh****99
do****20
tu****ng
qu****91
le****68
me****02
tr****45
kh****78
th****99
si****95
ha****33
do****23
ph****ch
ch****34
be****ft
kh****17
x**ly
ki****y4
ed****68
ph****23
s***pi
mo****22
db****he
h***is
r**r
20 hu****45
h**tv
ph****88
un****11
ti****24
09****89
kp****00
tr****91
ha****05
tr****t1
tr****89
ty****23
du****99
ch****45
al****89
l***ck
th****79
ag****an
nt****79
to****04
ng****68
qu****99
nh****02
ke****24
ng****tu
cu****ro
ca****ro
lu****99
hu****23
ng****39
hu****95
ph****92
tu****99
01****17
ra****yy
an****al
j**di
fe****79
az****21
le****15
an****di
f***an
ha****00
ki****14
ma****2m
sy****91
bo****68
b**a
r***y1
te****ng
ho****pk
so****12
pi****23
aw****28
ha****35
py****14
se****xn
lu****99
ao****18
b***zm
qp****77
d***88
si****l3
mi****me
we****45
hu****e1
tr****89
th****11
co****11
an****92
10 ph****ng
th****99
29****em
qu****68
to****tb
do****99
bu****66
ta****72
hu****uc
lo****85
de****90
ng****an
be****11
th****46
ta****73
bi****12
th****87
ka****23
08****32
mp****99
ta****4z
ly****23
th****84
kj****35
1**sk
so****60
sa****33
mi****99
ga****68
s**77
v***io
ch****08
ji****22
vp****89
y***na
sa****hn
77****86
ng****ch
lo****m1
go****00
q***ig
ac****ss
qw****88
k***on
im****kl
kl****88
e***jr
a***24
hm****40
ni****88
ij****25
s**j
ng****67
rj****51
ju****02
l**a1
j***12
qw****41
a***un
s***98
p**4
th****79
ph****89
da****11
d***ce
bo****99
hi****55
tr****02
hu****95
ph****09
mc****20
ye****23
lo****do
d2****45
nh****95
le****03
nu****98
qh****11
tt****12
ch****89

WINNER LIST

Prize Username
10,000,000 ta****94
4,000,000 de****68
an****96
ga****83
2,000,000 qu****68
te****97
le****n1
vo****an
ng****10
1,000,000 an****22
lu****x7
ng****01
so****et
ma****08
lo****s3
ab****80
le****o9
th****41
vi****51
800,000 th****06
ka****13
na****55
ri****34
c***00
th****63
ti****23
kk****82
n**an
tr****93
ch****21
a0****90
ja****ng
mo****up
c7****75
600,000 sh****78
kw****ul
le****08
dy****68
ki****im
en****na
kv****ol
si****22
s**ak
bo****28
i***ey
so****ly
ni****17
07****ka
bo****67
so****oy
he****on
oe****88
pa****ng
va****nz
500,000 th****34
ta****ma
du****68
sa****72
p**gz
b***pl
ra****ri
vu****25
b**fj
n***th
ma****69
va****it
mm****ly
ra****ow
dr****vn
ms****ks
di****93
e***et
s***an
ch****54
on****22
ti****89
an****ng
tu****an
po****89
300,000 j***00
je****87
iz****67
am****86
fa****96
at****23
ta****56
kd****02
t**ul
se****um
l1****00
j**it
c**ex
te****01
ti****am
bo****ah
ma****21
re****62
0**ky
bu****39
bi****75
so****69
te****na
ro****ha
ch****a1
p***90
sr****a4
ri****34
kh****89
ho****13
100,000 so****39
ow****in
li****97
ch****23
pa****24
wo****ek
yt****34
a**do
le****ik
wo****16
lm****33
r**ll
dn****30
sa****pt
ha****k9
xo****84
ba****11
r***23
kh****24
s**tc
yc****03
su****97
my****58
zx****jh
am****24
zz****12
as****19
ld****le
k***55
tg****89
d***hy
ta****11
di****03
rl****ov
ju****03
js****93
fi****dt
k**0
fr****88
ch****ut
80,000 lu****11
an****86
ph****99
va****23
ti****95
bo****07
du****05
lu****89
gi****05
th****11
li****ww
hu****99
lo****68
12****an
ma****03
tn****12
po****98
oj****at
us****ni
mi****nn
wa****11
ma****a1
to****88
ku****90
to****50
mu****ng
9***zu
rs****77
jo****25
ly****26
46****69
vu****11
qu****rt
t***93
mo****86
kh****99
do****20
tu****ng
qu****91
le****68
me****02
tr****45
kh****78
th****99
si****95
ha****33
do****23
ph****ch
ch****34
be****ft
50,000 hu****45
h**tv
ph****88
un****11
ti****24
90****89
kp****00
tr****91
ha****05
tr****t1
tr****89
ty****23
du****99
ch****45
al****89
l***ck
th****79
ag****an
nt****79
to****04
ng****68
qu****99
nh****02
ke****24
ng****tu
cu****ro
ca****ro
lu****99
hu****23
ng****39
hu****95
ph****92
tu****99
01****17
ra****yy
an****al
j**di
fe****79
az****21
le****15
an****di
f***an
ha****00
ki****14
ma****2m
sy****91
bo****68
b**a
r***y1
te****ng
ho****pk
so****12
pi****23
aw****28
ha****35
py****14
se****xn
lu****99
ao****18
b***zm
20,000 ph****ng
th****99
29****em
qu****68
to****tb
do****99
bu****66
ta****72
hu****uc
lo****85
de****90
ng****an
be****11
th****46
ta****73
bi****12
th****87
ka****23
82****32
mp****99
ta****4z
ly****23
th****84
kj****35
1**sk
so****60
sa****33
mi****99
ga****68
s**77
v***io
ch****08
ji****22
vp****89
y***na
sa****hn
77****86
ng****ch
lo****m1
go****00
q***ig
ac****ss
qw****88
k***on
im****kl
kl****88
e***jr
a***24
hm****40
ni****88
ij****25
s**j
ng****67
rj****51
pp****80
l**a1
j***12
qw****41
a***un
s***98
p**4
th****79
ph****89
da****11
d***ce
bo****99
hi****55
tr****02
hu****95
ph****09
mc****20
ye****23
lo****do
d2****45
nh****95

당첨자 목록

상품 ID
10,000,000 ta****94
4,000,000 de****68
an****96
ga****83
2,000,000 qu****68
te****97
le****n1
vo****an
ng****10
1,000,000 an****22
lu****x7
ng****01
so****et
ma****08
lo****s3
ab****80
le****o9
th****41
vi****51
800,000 th****06
ka****13
na****55
ri****34
c***00
th****63
ti****23
kk****82
n**an
tr****93
ch****21
a0****90
ja****ng
mo****up
c7****75
600,000 sh****78
kw****ul
le****08
dy****68
ki****im
en****na
kv****ol
si****22
s**ak
bo****28
i***ey
so****ly
ni****17
07****ka
bo****67
so****oy
he****on
oe****88
pa****ng
va****nz
500,000 th****34
ta****ma
du****68
sa****72
p**gz
b***pl
ra****ri
vu****25
b**fj
n***th
ma****69
va****it
mm****ly
ra****ow
dr****vn
ms****ks
di****93
e***et
s***an
ch****54
on****22
ti****89
an****ng
tu****an
po****89
300,000 j***00
je****87
iz****67
am****86
fa****96
at****23
ta****56
kd****02
t**ul
se****um
l1****00
j**it
c**ex
te****01
ti****am
bo****ah
ma****21
re****62
0**ky
bu****39
bi****75
so****69
te****na
ro****ha
ch****a1
p***90
sr****a4
ri****34
kh****89
ho****13
100,000 so****39
ow****in
li****97
ch****23
pa****24
wo****ek
yt****34
a**do
le****ik
wo****16
lm****33
r**ll
dn****30
sa****pt
ha****k9
xo****84
ba****11
r***23
kh****24
s**tc
yc****03
su****97
my****58
zx****jh
am****24
zz****12
as****19
ld****le
k***55
tg****89
d***hy
ta****11
di****03
rl****ov
ju****03
js****93
fi****dt
k**0
fr****88
ch****ut
80,000 lu****11
an****86
ph****99
va****23
ti****95
bo****07
du****05
lu****89
gi****05
th****11
li****ww
hu****99
lo****68
12****an
ma****03
tn****12
po****98
oj****at
us****ni
mi****nn
wa****11
ma****a1
to****88
ku****90
to****50
mu****ng
9***zu
rs****77
jo****25
ly****26
46****69
vu****11
qu****rt
t***93
mo****86
kh****99
do****20
tu****ng
qu****91
le****68
me****02
tr****45
kh****78
th****99
si****95
ha****33
do****23
ph****ch
ch****34
be****ft
50,000 hu****45
h**tv
ph****88
un****11
ti****24
90****89
kp****00
tr****91
ha****05
tr****t1
tr****89
ty****23
du****99
ch****45
al****89
l***ck
th****79
ag****an
nt****79
to****04
ng****68
qu****99
nh****02
ke****24
ng****tu
cu****ro
ca****ro
lu****99
hu****23
ng****39
hu****95
ph****92
tu****99
01****17
ra****yy
an****al
j**di
fe****79
az****21
le****15
an****di
f***an
ha****00
ki****14
ma****2m
sy****91
bo****68
b**a
r***y1
te****ng
ho****pk
so****12
pi****23
aw****28
ha****35
py****14
se****xn
lu****99
ao****18
b***zm
20,000 ph****ng
th****99
29****em
qu****68
to****tb
do****99
bu****66
ta****72
hu****uc
lo****85
de****90
ng****an
be****11
th****46
ta****73
bi****12
th****87
ka****23
82****32
mp****99
ta****4z
ly****23
th****84
kj****35
1**sk
so****60
sa****33
mi****99
ga****68
s**77
v***io
ch****08
ji****22
vp****89
y***na
sa****hn
77****86
ng****ch
lo****m1
go****00
q***ig
ac****ss
qw****88
k***on
im****kl
kl****88
e***jr
a***24
hm****40
ni****88
ij****25
s**j
ng****67
rj****51
pp****80
l**a1
j***12
qw****41
a***un
s***98
p**4
th****79
ph****89
da****11
d***ce
bo****99
hi****55
tr****02
hu****95
ph****09
mc****20
ye****23
lo****do
d2****45
nh****95

WINNER LIST

Prize Username
48,888 ta****94
28,888 de****68
an****96
ga****83
18,888 qu****68
te****97
le****n1
vo****an
ng****10
6,888 an****22
lu****x7
ng****01
so****et
ma****08
lo****s3
ab****80
le****o9
4,888 th****41
vi****51
th****06
ka****13
na****55
ri****34
c***00
th****63
ti****23
kk****82
n**an
tr****93
ch****21
a0****90
ja****ng
mo****up
c7****75
sh****78
1,888 kw****ul
le****08
dy****68
ki****im
en****na
kv****ol
si****22
s**ak
bo****28
i***ey
so****ly
ni****17
07****ka
bo****67
so****oy
he****on
oe****88
pa****ng
va****nz
le****11
ch****23
888 th****34
ta****ma
du****68
sa****72
p**gz
b***pl
ra****ri
vu****25
b**fj
n***th
ma****69
va****it
mm****ly
ra****ow
dr****vn
ms****ks
di****93
e***et
s***an
ch****54
on****22
ti****89
an****ng
tu****an
po****89
j***00
je****87
iz****67
588 am****86
fa****96
at****23
ta****56
kd****02
t**ul
se****um
19****07
j**it
c**ex
te****01
ti****am
bo****ah
ma****21
re****62
0**ky
bu****39
bi****75
so****69
te****na
ro****ha
ch****a1
p***90
sr****a4
ri****34
kh****89
ho****13
ng****88
tu****at
ng****80
th****34
ha****78
ph****nh
al****89
l**83
vi****98
lh****45
ch****23
go****11
da****68
va****jv
gk****66
be****03
j***00
12****mm
gg****al
ac****01
ti****27
188 so****39
ow****in
li****97
ch****23
pa****24
wo****ek
yt****34
a**do
le****ik
wo****16
lm****33
r**ll
dn****30
sa****pt
ha****k9
xo****84
ba****11
r***23
kh****24
s**tc
yc****03
su****97
my****58
zx****jh
am****24
zz****12
as****19
ld****le
k***55
tg****89
d***hy
ta****11
di****03
rl****ov
ju****03
js****93
fi****dt
k**0
fr****88
ch****ut
ma****21
ta****15
em****03
sh****35
rh****on
fl****er
ai****zz
g***1d
ea****ro
po****97
dj****11
di****00
al****23
ki****90
yu****00
ju****rw
te****55
as****11
88 lu****11
an****86
ph****99
va****23
ti****95
bo****07
du****05
lu****89
gi****05
th****11
li****ww
hu****99
lo****68
12****an
ma****03
tn****12
po****98
oj****at
us****ni
mi****nn
wa****11
ma****a1
to****88
ku****90
to****50
mu****ng
9***zu
rs****77
jo****25
ly****26
46****69
vu****11
qu****rt
t***93
mo****86
kh****99
do****20
tu****ng
qu****91
le****68
me****02
tr****45
kh****78
th****99
si****95
ha****33
do****23
ph****ch
ch****34
be****ft
kh****17
x**ly
ki****y4
ed****68
ph****23
s***pi
mo****22
db****he
h***is
r**r
wb****k2
gt****88
b***96
ip****23
na****lr
ch****uk
ch****ak
a**f
38 hu****45
h**tv
ph****88
un****11
ti****24
09****89
kp****00
tr****91
ha****05
tr****t1
tr****89
ty****23
du****99
ch****45
al****89
l***ck
th****79
ag****an
nt****79
to****04
ng****68
qu****99
nh****02
ke****24
ng****tu
cu****ro
ca****ro
lu****99
hu****23
ng****39
hu****95
ph****92
tu****99
01****17
ra****yy
an****al
j**di
fe****79
az****21
le****15
an****di
f***an
ha****00
ki****14
ma****2m
sy****91
bo****68
b**a
r***y1
te****ng
ho****pk
so****12
pi****23
aw****28
ha****35
py****14
se****xn
lu****99
ao****18
b***zm
qp****77
d***88
si****l3
mi****me
we****45
hu****e1
tr****89
th****11
co****11
an****92
sh****62
ta****03
dl****98
c**ud
db****w1
k***aw
hk****hd
eu****23
28 ph****ng
th****99
29****em
qu****68
to****tb
do****99
bu****66
ta****72
hu****uc
lo****85
de****90
ng****an
be****11
th****46
ta****73
bi****12
th****87
ka****23
08****32
mp****99
ta****4z
ly****23
th****84
kj****35
1**sk
so****60
sa****33
mi****99
ga****68
s**77
v***io
ch****08
ji****22
vp****89
y***na
sa****hn
77****86
ng****ch
lo****m1
go****00
q***ig
ac****ss
qw****88
k***on
im****kl
kl****88
e***jr
a***24
hm****40
ni****88
ij****25
s**j
ng****67
rj****51
ju****02
l**a1
j***12
qw****41
a***un
s***98
p**4
th****79
ph****89
da****11
d***ce
bo****99
hi****55
tr****02
hu****95
ph****09
mc****20
ye****23
lo****do
d2****45
nh****95
le****03
nu****98
qh****11
tt****12
ch****89
qu****98
c***98
cu****88
bu****30
ca****2k
th****07
t***33
bi****63
th****76
th****96
th****68
qu****11
sk****23
ho****96
xu****an
ha****77
ba****ki
lu****ay
kj****28
hu****00
p7****66
b***02
hy****57
ro****97
sn****04
pc****ki
ki****hi
gi****jh
h***u3
be****kk
s***hi
bh****un
je****20
t***99
j**k

THAM GIA KHUYẾN MÃI

OPT-IN

ជ្រើសរើសចូល

OPT-IN

OPT-IN

OPT-IN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Khuyến mãi áp dụng từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024.
2. Khuyến mãi này dành cho tất cả người chơi VNĐ.
3. Tất cả người chơi phải chọn Tham Gia, gửi tên đăng nhập để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi.
4. Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi đổi mã khuyến mãi thành công.
5. Giải thưởng tiền mặt (Cược miễn phí và Giải thưởng tiền mặt rút thăm may mắn) sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của người chơi và những người chiến thắng sẽ nhận được thông báo trong tin nhắn hộp thư đến tài khoản người chơi của họ.
6. Tất cả tiền thưởng đều có Yêu cầu đặt cược 3 lần với tỷ lệ cược 1,50 trở lên trên các sản phẩm MCW Sports trước khi có thể thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào.
7. Yêu cầu đặt cược sẽ hoàn thành khi số dư trong tài khoản của người chơi từ 10.000đ trở xuống.
8. Để đủ điều kiện rút tiền, người chơi không có giao dịch gửi tiền phải thực hiện ít nhất một lần gửi tiền thành công vào tài khoản (số tiền gửi tối thiểu). Khoản tiền gửi phải được đặt cược 1 lần trên tất cả các Trò chơi MCW
9. Người thắng cuộc rút thăm may mắn sẽ được công bố vào hoặc trước ngày 17 tháng 7 năm 2024. Để nhận được giải thưởng, người chiến thắng phải cung cấp thông tin cá nhân của họ để chúng tôi nhận được giải thưởng. Nếu người chiến thắng từ chối chia sẻ thông tin của họ, giải thưởng của họ sẽ được trao cho người chơi đủ điều kiện tiếp theo.
10. MCW có quyền sử dụng các vật phẩm tặng cho mục đích quảng cáo.
11. Ưu đãi thưởng khuyến mại này được giới hạn cho một người / tài khoản / gia đình / địa chỉ đăng ký hợp pháp / địa chỉ email / số điện thoại / tài khoản thanh toán/ Địa chỉ IP / môi trường máy tính dùng chung, ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Chúng tôi có quyền rút lại bất kỳ ưu đãi tiền thưởng nào cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.
12. Cược hòa, cược hủy và cược cả hai bên sẽ không được tính vào bất kỳ yêu cầu đặt cược nào.
13. MCW có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
14. Một điểm trong hệ thống tương đương 1.000 VND tiền thật. 1 điểm hệ thống = 1.000 VND.

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 10th June 2024 to 14th July 2024.
2. This promotion is available for all USD players.
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. A bonus will be credited to your account after successfully redeeming the promo code.
5. The cash prize (Free Bet and Lucky Draw Cash Prize) will be credited directly to the player’s account and the winners will receive a notification in their player account inbox message.
6. All bonuses has 3x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports products before any withdrawal can be made.
7. The wagering requirement will be met if the balance in player’s account is 1 USD or less.
8. To be eligible for withdrawal, the players who have no deposit transactions must make at least one successful deposit to the account (minimum deposit). The deposit must be wagered 1x on all MCW Games
9. Lucky Draw Winners will be announced on or before 17th July 2024. In order to receive their prize, the winners must provide their personal information for delivery. If a winner refuses to share their information, their prize will be award to the next eligible player.
10. MCW reserves the right to use giveaway items for promotional purposes.
11. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
12. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
13. MCW reserves the right to make the final decision.

លក្ខខណ្ឌ៖

1. ការផ្តល់ជូនពិសេសគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024.
2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានសម្រាប់អ្នកលេង USD (ដុល្លារ) ទាំងអស់.
3. អ្នកលេងទាំងអស់ត្រូវតែជ្រើសរើសដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ.
4. ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីបានប្តូរយកលេខកូដផ្សព្វផ្សាយដោយជោគជ័យ.
5. រង្វាន់សាច់ប្រាក់ (រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ និងរង្វាន់ផ្សងសំណាង) នឹងត្រូវបានបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេង ហើយអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងនៅក្នុងសារប្រអប់សំបុត្រគណនីអ្នកលេងរបស់ពួកគេ.
6. ប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់មានតម្រូវការភ្នាល់ 3x លើហាងឆេង 1.50 និងខ្ពស់ជាងនេះលើផលិតផល MCW Sports មុនពេលការដកប្រាក់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើង.
7. តម្រូវការនៃការភ្នាល់នឹងត្រូវបានបំពេញ ប្រសិនបើសមតុល្យនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកលេងគឺ 1ដុល្លារ ឬតិចជាងនេះ.
8. ដើម្បីមានសិទ្ធិដកប្រាក់ អ្នកលេងដែលមិនមានប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ត្រូវតែដាក់ប្រាក់ដោយជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់មួយទៅក្នុងគណនី (ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា)។ ការដាក់ប្រាក់ត្រូវតែភ្នាល់ 1x នៅលើហ្គេម MCW ទាំងអស់.
9. អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងត្រូវប្រកាសនៅ ឬមុនថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024។ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ អ្នកឈ្នះត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការចែកចាយ។ ប្រសិនបើអ្នកឈ្នះបដិសេធមិនចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ពួកគេ រង្វាន់របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកលេងដែលមានសិទ្ធិបន្ទាប់.
10. MCW រក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ.
11. ការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះមនុស្សម្នាក់/គណនី/គ្រួសារ/អាសយដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះស្របច្បាប់/អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល/លេខទូរស័ព្ទ/គណនីទូទាត់)/អាសយដ្ឋាន IP/បរិស្ថានកុំព្យូទ័រដែលបានចែករំលែក ឧ. សាលារៀន បណ្ណាល័យសាធារណៈ ឬកន្លែងធ្វើការ។
យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ដល់អតិថិជន ឬក្រុមអតិថិជនណាមួយ.
12. ការភ្នាល់ស្មើ ការភ្នាល់ទុកជាមោឃៈ និងការភ្នាល់ភាគីទាំងសងខាង នឹងមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ណាមួយឡើយ.
13. MCW រក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ.

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 10th June 2024 to 14th July 2024.
2. This promotion is available for all KRW players.
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. A bonus will be credited to your account after successfully redeeming the promo code.
5. The cash prize (Free Bet and Lucky Draw Cash Prize) will be credited directly to the player’s account and the winners will receive a notification in their player account inbox message.
6. All bonuses has 3x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports products before any withdrawal can be made.
7. The wagering requirement will be met if the balance in player’s account is 1000 KRW or less.
8. To be eligible for withdrawal, the players who have no deposit transactions must make at least one successful deposit to the account (minimum deposit). The deposit must be wagered 1x on all MCW Games
9. Lucky Draw Winners will be announced on or before 17th July 2024. In order to receive their prize, the winners must provide their personal information for delivery. If a winner refuses to share their information, their prize will be award to the next eligible player.
10. MCW reserves the right to use giveaway items for promotional purposes.
11. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
12. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
13. MCW reserves the right to make the final decision.

이용 약관

1. 본 이벤트는 2024년 6월 10일부터 2024년 7월 14일까지 진행됩니다.
2. 본 이벤트는 원화를 사용하는 회원에 한하여 진행됩니다.
3. 본 이벤트에 참여하신 회원만 이벤트 당첨 자격이 주어집니다.
4. 이벤트 코드를 사용하면 회원의 계정에 보너스가 적립됩니다.
5. 상금(무료 베팅 및 럭키 드로우 상금)은 회원의 계정에 직접 적립되며, 당첨되신 분은 받은 편지함의 메시지를 통해 알려드립니다.
6. 해당 보너스는 MCW 스포츠에서 300%의 롤링을 완료하신 후 환전이 가능합니다(배당 1.5 이상)
7. 남은 금액이 100원 미만이 되면 롤링요건이 완료된 것으로 간주합니다.
8. 이벤트에 참여 후 환전시, 회원은 최소 1회, 최소 입금금액 이상 충전한 기록이 있어야 하며, MCW의 모든 게임에서 100%의 롤링을 완료해야 합니다.
9. 럭키 드로우 당첨자는 2024년 7월 17일 이전에 발표됩니다. 당첨자는 상품 배송을 위한 개인 정보를 제공해야 합니다. 당첨자가 정보 제공을 거부하는 경우 상품은 다음 당첨자에게 수여됩니다.
10. MCW는 이벤트 목적으로 경품을 사용할 권리를 보유합니다.
11. 본 이벤트는 1인 1계정 / 본인 가족 / 결제 계정 / 법적 주소지 / 이메일 주소 / 전화번호로 제한됩니다. 동일 계정으로 의심되는 동일 IP 주소 / 공유 컴퓨터 환경 (예: 학교, 공공 도서관 또는 직장 등)으로 이벤트가 악용되었을 경우 당사는 모든 고객 또는 그 그룹에 한하여 보너스 혜택을 철회할 권리를 보유합니다.
12. 무승부, 무효 베팅 및 양측 사이드 베팅은 롤링에 포함되지 않습니다.
13. MCW는 최종 결정권을 가집니다.

TERMS AND CONDITIONS

1. Promotion is available from 10th June 2024 to 14th July 2024.
2. This promotion is available for all MYR players.
3. All players must opt-in to be qualified for the promotion.
4. A bonus will be credited to your account after successfully redeeming the promo code.
5. The cash prize (Free Bet and Lucky Draw Cash Prize) will be credited directly to the player’s account and the winners will receive a notification in their player account inbox message.
6. All bonuses has 3x Wagering Requirement on odds 1.50 and above on MCW Sports products before any withdrawal can be made.
7. The wagering requirement will be met if the balance in player’s account is 5 MYR or less.
8. To be eligible for withdrawal, the players who have no deposit transactions must make at least one successful deposit to the account (minimum deposit). The deposit must be wagered 1x on all MCW Games
9. Lucky Draw Winners will be announced on or before 17th July 2024. In order to receive their prize, the winners must provide their personal information for delivery. If a winner refuses to share their information, their prize will be award to the next eligible player.
10. MCW reserves the right to use giveaway items for promotional purposes.
11. This promotional bonus offer is limited to one person/ account/ family/ legal registered address/ email address/ telephone number/ payment account)/ IP Address/ shared computer environment, e.g., school, public library, or workplace. We reserve the right to withdraw the availability of any bonus offer to any customer or group of customers.
12. Draw, voided bets and both side betting will not count towards any wagering requirement.
13. MCW reserves the right to make the final decision.

OPT-IN

अप्ट-इन

<